X
انتشارات فرهنگ جاوید منتشر کرد:

از نجوای سنت تا غوغای پاپ

شنبه, 7 مهر 1397

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، کتاب از نجوای سنت تا غوغای پاپ تألیف محمود خوشنام تحلیلی است جامعه شناسانه از حیات اجتماعی موسیقی به خرج داده اند و قدم های موثری برای نوسازی آن برداشته اند. از این رو، موسیقی نوآورانه ی سنتی امروز ایران پس از دگردیسی های چشمگیری که در فرم و محتوا داشته، افق درخشانی پیش روی ما گشوده است.
کتاب از نجوای سنت تا غوغای پاپ تحلیلی است جامعه شناسانه از حیات اجتماعی و آثار موسیقی دانان ایران در یکصد سال اخیر. در واقع بازتاب ارزش های تازه ای است که به همت آنان در آفرینش و اجرا، و درشاخه های مختلف موسیقی از سنتی گرفته تا پاپ، پدیدار گشته است.

کتاب از نجوای سنت تا غوغای پاپ به همت انتشارات فرهنگ جاوید چاپ و روانه بازار نشر موسیقی گردیده است.

چاپ
>