X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

احسان ذبیحی فر: امیدواریم بخش آهنگسازی روند ادامه داری را طی کند

یکشنبه, 31 تیر 1397

احسان ذبیحی فر در خصوص ارزیابی بخش آهنگسازی در جشنواره جوان توضیح داد:
با توجه به این که بخش آهنگسازی در جشنواره بسیار تازه است و مسبوق به سابقه نیست، طبیعتا شرکت کنندگان هم اطلاع کافی از پارامترهای این بخش نداشتند و شاید اساسا خود این بخش، به لحاظ تازگی که دارد و تاکنکون هم در سایر جشنواره های کشور، به این شکل وجود نداشته تعیین پارامترها را کمی سخت می کند. از این جهت کیفیت کارها خیلی خوب نیست و حدس من این است و شاید خیلی ها هم که مستعد بودند اطلاع کافی برای شرکت در این بخش را پیدا نکرده اند.
این هنرمند به تاثیرگذاری بخش آهنگسازی و تعیین پارامترهای لازم جهت داوری نکته های را مطرح کرد و افزود:
به نظر من اتفاق خجسته ای است و همه ما امیدواریم بخش آهنگسازی روند ادامه داری را طی کند و من فکر می کنم در تعیین محتوا برای شرکت کنندگان و هم به لحاظ مشخص نمودن پارامترها به جهت این که داوران بتوانند قضاوت یک دست تری از نظر فنی داشته باشند و بتوانند پشتوانه های لازم نظری را برای داوری عادلانه پیدا کنند باید تلاش شود و همه ما به خوبی می دانیم که این بخش بسیار، مهمی است و شاید نتیجه کار آموزشی حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی را در این جا به خوبی می توان دید و ارزیابی کرد.
ذبیحی همچنین سهم تاثیرگذاری جشنواره در انگیزه بخشی به جوانان مستعد گفت:
در ایجاد انگیزه بسیار موثر است و من فکر می کنم مهم ترین کاری که جشنواره جوان، با این ابعادی که هر ساله در حال برگزاری است . همه چیز به طور دقیق، از پیش تعریف شده است و شرکت کنندگان به خوبی از ضوابط جشنواره آگاه هستند و می دانند باید در چه قالبی در جشنواره حاضر شوند و همین طور سطح قضاوت در کار ها بالاتر رفته است. بنابراین انگیزه بخش است مخصوصا برای کسانی که در شهرستان ها کار می کنند و از فضای موسیقایی پایتخت کمی فاصله دارند من شاهد این شور و اشتیاق در وجودشان بوده ام.

چاپ
>