X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

ابوالحسن خوشرو: جشنواره جوان، به دلیل تازگی و جوانی مقدس است

جمعه, 15 تیر 1397

با وجود این که کمتر از دو ماه به برگزاری «دوازدهمین جشنواره موسیقی ملی جوان» فرصت باقی مانده است اساتید موسیقی کشور در بخش های مختلف جشنواره گردهم آمده اند، تا از میان مجموع آثار ارسالی به جشنواره برگزیدهای هر بخش را به سمت مرحله نهایی هدایت کنند. ابولحسن خوشرو خواننده و نوازنده و ازاساتید موسیقی مازندران نیز در این جمع حضور دارد.که با او درباره چند و چون انتخاب آثار گفت و گویی را ترتیب دادیم.
ابوالحسن خوشرو در خصوص میزان تاثیرگذاری جشنواره جوان گفت:
برگزاری این جشنواره ها برای تشویق نوجوانان و جوانان مفید خواهد بود و ما شاهد رشد شرکت کنندگان درحیطه هایی همچون نوازندگی و خوانندگی بودیم. به طوری که من با دیدن جوانان به آینده موسیقی کشور بسیار امیدوار می شوم. در گذشته و در شروع فعالیت هنری ما اوضاع به این شکل نبود و ما براساس علاقه ای که داشتیم کار می کردیم. اما در حال حاضرهمه چیز به کلی تغییر کرده است و مراکز تعلیم زیادی به وجود آمده است و همین طور تشویق ها باعث می شوند که هنرجویان علاقه مند شوند.
وی همچنین ادامه داد:
جشنواره جوان، به دلیل تازگی و جوانی به نظر من کاملا مقدس است چون جوان در آغاز راه است . مثل نهالی می ماند که در آینده بارور می شود. به نظر من جشنواره کلیدی است که باعث ایجاد انگیزه ونیروی شروع کاردر جوانان می شود و به آن ها کمک می کند به خود باوری برسند. چون هنرمندان خیلی زود دلسرد می شوند و با کوچکترین محرکی گوشه نشین می شوند، حضور جوانان در روی صحنه و القای این حس خوشایند که به موجودیت شان بها داداه می شود در پیشرفت شان موثر خواهد بود. چون جوانان در شروع فعالیت هنری شان نیاز به معرفی شدن دارند.

چاپ
>