X

آهنگسازی با صداهای روزمره

شنبه, 9 اردیبهشت 1396

ایمان جسمی در مورد پروژه‌ی آهنگسازی خود با عنوان «چِرِنگ» می‌گوید: یک ایده‌ی آهنگسازی است که بدون استفاده از ساز و تنها با صداهای طبیعی و روزمره شکل می‌گیرد. موسیقی‌ای که میزان حضور ما را در لحظه‌ی اکنون یادآوری می‌کند و توجه به صداهای روزمره را مهم‌تر از صداهای موسیقایی جلوه می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، ایمان جسمی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد موسیقی از دانشگاه تهران، در مورد ایده‌ی آهنگسازی اثر خود در گالری فرمانفرما با عنوان «پیکره و پیکره‌نمایی» گفت: زندگی روزمره، به‌مثابه یک امر واقع، مملو از اصوات گوناگونی است که نه به قصد خلق اثرِ موسیقایی که صرفاً تولید صوتِ غیرارادی و ناآگاهانه و حاصل انجام امور روزمره است. این اصوات در ذهن ما نغمه‌ـ‌‌واژگانی هستند که با ارجاعات معنایی وجودی در خاطرات شنیداری ما تبدیل به پس‌زمینه‌ی صوتیِ زندگی شده‌اند.

او در ادامه توضیح داد: این صداها در طبیعت، محیط شهری و ساختمان‌های ما جاری هستند و موسیقیِ «اکنونِ» هر شخص را شکل می‌دهند؛ گویی نسبت انسان معاصر با محیط پیرامونش به‌واسطه‌ی اصواتی است که می‌سازد و نمی‌شنود.

وی در مورد ساخته‌ی خود گفت: اثر پیش رو، گزینشی از این اصوات را جایگزین آواهای متداول موسیقاییِ گوش‌آشنا کرده است. جالب اینکه آواهای موسیقایی که خود ماهیت انتزاعی دارند برای عمومِ ما بسیار گوش‌آشناترند از توالیِ زمانیِ اصواتی که به‌طور روزمره با آنها مواجه‌ایم.

او توضیح داد: در این اثر، اصوات از بستر خود جدا و در ترکیبی فرمال و پیکربندیِ ازپیش‌تعیین‌شده چیدمان شده‌اند. موسیقی‌ای که میزان حضور ما را در لحظه‌ی اکنون یادآوری می‌کند و توجه به صداهای روزمره را مهم‌تر از صداهای موسیقایی جلوه می‌دهد. این اثرِ موسیقایی بخشی از پروژه‌ای هنری تحت عنوان «چِرِنگ» است که در آن تنها از صداهای طبیعی استفاده می‌شود.

او در پایان در مورد این ایده تصریح کرد: «چِرِنگ» یک ایده‌ی آهنگسازی است که بدون استفاده از ساز و تنها با صداهای طبیعی و روزمره شکل می‌گیرد. به نظر می‌رسد چنین برخورد با اصوات و انتزاع آنها از عالم واقع به سوی یک ترکیب فرمالِ هنری می‌تواند بازتاب مفهوم هنرِ فیگوراتیو در عرصه‌ی موسیقی باشد که تنها راه ارتباط با آن سکوت و شنیدن است.

«پیکره و پیکره‌نمایی» عنوان نخستین نمایشگاه گالری «فرمانفرما» است که در آن آثار فیگوراتیو هنرمندانی چون آیدین آغداشلو، ژازه طباطبایی، هانیبال الخاص، محمود جوادی‌پور، مهدی سحابی، ایرج زند، منوچهر معتبر، ناصر اویسی، پروانه اعتمادی به نمایش درآمده است.

چاپ
>