X
با اجرای آثاری از استاد فرامرز پایور

آلبوم «پرند» منتشر شد

چهارشنبه, 23 بهمن 1398

آلبوم «پرند» آثاری از استاد فرامرز پایور با تنظیم برای تریو و کوارتت زهی از مانی فرضی از سوی مؤسسۀ فرهنگی هنری ماهور منتشر شد.

به گزارش نای، نوازندگان در این آلبوم مانی فرضی (ویلن، ویولا) و سالار غفاربجویی (ویلنسل) هستند و دربارۀ این اثر، به قلم مانی فرضی می‌خوانیم: مجموعۀ حاضر تلاشی است در جهت خلق آثار موسیقی مجلسی ایرانی برای خانوادۀ سازهای زهی آرشه‌ای. علاقۀ شخصی به این ژانر از موسیقی و نیاز به کسب تجربه در این زمینه، همچنین کمبود رپرتوار موسیقی مجلسی ایرانی برای‌ خانوادۀ سازهای‌ زهی، انگیزۀ اصلی نگارنده در خلق این مجموعه است؛ چراکه خانوادۀ سازهای زهی، علاوه بر اینکه جایگاه ویژه و نقش اساسی در موسیقی مجلسی دارند، قادر به اجرای فواصل موسیقی ایرانی هستند و به خوبی می‌توانند ملودی‌ها، نغمه‌ها و حالت‌های موسیقی ایرانی را اجرا و بیان کنند.

چاپ
>