X
با اجرای سنتور مینا نی‌زاری منتشر شد

آلبوم صوتی ردیف دوره‌ی عالی چپ‌کوک برای سنتور استاد فرامرز پایور

دوشنبه, 8 خرداد 1396

آلبوم صوتی ردیف دوره‌ی عالی چپ‌کوک برای سنتور استاد فرامرز پایور با اجرای سنتور مینا نی‌زاری از سوی مؤسسه‌ی فرهنگی هنری ماهور منتشر شد

مینا نی‌زاری در مورد هدفش از اجرای این کتاب گفت: کتاب ردیف چپ‌کوک مجموعه‌ای است که با هدف آشنایی نوازندگان با بعضی گوشه‌هایی که در ردیف‌های سنتور (دوره‌ی ابتدایی استاد فرامرز پایور و ردیف استاد ابوالحسن صبا) نبوده، تدوین شده است. در این مجموعه علاقه‌مندان با کامل‌ترین تکنیک‌های سنتور نیز که پیشتر در دسترس نبودند آشنا می‌شوند.

وی در ادامه گفت: در این مجموعه ردیف دوره‌ی عالی چپ‌کوک برای سنتور اثر استاد پایور به همراه رنگ و پیش‌درآمدهای مربوط به هر دستگاه از کتاب «مجموعه پیش‌درآمدها و رنگ برای سنتور» از همان استاد اجرا شده است. دو آواز ابوعطا و افشاری که در سال ۱۳۸۸ زیر نظر استاد ارفع اطرایی منتشر شده و به تأیید استاد پایور نیز رسیده بود در این مجموعه مجدداً اجرا شده است. تلاش بر این بود تا ترتیب قرارگرفتن دستگاه‌ها مطابق کتاب باشد ولی به دلیل محدودیت زمانی (ظرفیت سی‌دی) این کار کاملا مقدور نبوده و به‌ناچار تغییراتی صورت گرفت.

چاپ
>