X

آثار هنرمندان شاخص بررسی نمی‌شود

سه شنبه, 4 اسفند 1394

فرزاد طالبی، سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از خارج شدن فهرست آثار هنرمندان شاخص برای بررسی‌های شورای موسیقی خبر داد.

به گزارش نای، فرزاد طالبی، در مورد خارج شدن فهرست آثار هنرمندان شاخص برای بررسی‌های شورای موسیقی گفت: «موضوع توجه ویژه به پیشکسوتان و نامداران موسیقی، موضوعی برخاسته از متن آموزه‌های آیینی این سرزمین و از جمله مطالبات منطقی فعالان این هنر است و ضروریات مسیر ارزش‌گذاری به توانمندی‌های متفاوت هنرمندان این حوزه یکی از نکات مهمی بوده که همواره مورد نظر و پیگیری قرار گرفته است.»

وی افزود: «بر این مبنا دفتر موسیقی فهرستی از پیشگامان صاحب سبک و نام‌آوران گرامی موسیقی امروز کشور تهیه کرده تا آثار این هنرمندان از مسیر طرح قطعات در شورای موسیقی این دفتر و طی مراحل بازبینی‌های کارشناسی مستثنی باشد.»

طالبی گفت: «این گام بی‌تردید ضمن احترام به شأن هنری این دسته از سرمایه‌های معنوی موسیقی ایران، موجب رونق کیفی آثار ارائه‌شده در فضای هنری کشور و کوتاه‌شدن فرآیند زمانی صدور مجوزهای اجرا و نشر تولیدات ممتاز می‌شود.»

چاپ
>