X

اعضای شورای ارکستر ملی ایران معرفی شدند

نویسنده: انجمن موسیقی ایران

پنجشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۹

با دعوت از آقایان کامبیز روشن روان، محمد رضا فیاض، فردین خلعتبری، علی اکبر قربانی و مانی جعفر زاده، شورای ارکستر ملی ایران تشکیل شد.

به گزارش نای، تعیین راهبردهای کلی ارکستر، برنامه‌ریزی اجراهای سالانه‌ ارکستر و نیز انتخاب رهبران میهمان از عمده‌ترین وظایف شورای یادشده است.

این شورا در گام اول، جدول برنامه‌های سال ۱۴۰۰ را تدوین و ارائه کرد.

>