X

عثمان محمدپرست در بیمارستان بستری شد

نویسنده: انجمن موسیقی ایران

دوشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۹

عثمان محمدپرست خنیاگر موسیقی نواحی خراسان به دلیل خونریزی معده در بیمارستانی در مشهد بستری شد.

به گزارش نای، این خنیاگر خراسانی روز گذشته به دلیل خونریزی معده در بیمارستانی در شهرستان خواف بستری شده و سپس به بیمارستانی در مشهد منتقل شده است.

انجمن موسیقی ایران برای این استاد و پیشکسوت موسیقی آرزوی سلامتی و شفای کامل از درگاه خداوند دارد.

>