X

موافقت دولت با برقراری بیمۀ بیکاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه

نویسنده: انجمن موسیقی ایران

دوشنبه, ۱ دی ۱۳۹۹

سیدعباس صالحی در حاشیه مراسم هفته پژوهش از موافقت دولت با برقراری بیمه بیکاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه خبر داد.

به گزارش نای، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام خبر موافقت دولت با برقراری بیمۀ بیکاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه گفت: با تصویب آیین‌نامۀ مربوطه در هیئت وزیران از این پس بیمۀ بیکاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه که از جمله تکالیف قانون برنامۀ ششم توسعه کشور است اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به فرآیند طی‌شده جهت تصویب نهایی این آیین‌نامه افزود: از جمله نقاط قوت مصوبۀ اخیر هیئت وزیران مشارکت صنوف فرهنگی و هنری در تهیه و تدوین پیش‌نویس اولیه آن است که در جلسات متعدد با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و برای سیر مراحل قانونی و اخذ نظر دستگاه‌های مربوطه و مندرج در تبصرۀ یادشده به سازمان برنامه و بودجه ارسال و توسط سازمان مزبور برای تصویب تقدیم دولت شد و پس از جلسات متعدد در کمیسیون فرهنگی دولت و حصول وفاق در مجموعه دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی، آیین‌نامۀ مربوطه بررسی نهایی شد و در جلسۀ مورخ ۳۰ آذر توسط هیئت وزیران تصویب شد.

صالحی خاطرنشان کرد: برای اولین‌بار برای حمایت از این قشر فرهیخته بیمۀ بیکاری اجرا خواهد شد، چرا که عمدۀ این مشاغل در زمرۀ مشاغل آزاد تعریف و تا کنون مشمول حمایت‌های قانون بیمۀ بیکاری نشده‌اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: یکی از آسیب‌پذیرترین مشاغل در هر کشوری مشاغل حوزۀ فرهنگ، هنر و رسانه است، چرا که با هر فشار و چالش اقتصادی و مالی، تولیدات آن از سبد مصرفی خانوار حذف یا از اولویت خارج می‌شود. بحران بیماری کرونا و تعطیلی‌های پی در پی مشاغل فرهنگی و هنری، علی‌رغم حمایت‌های انجام‌شده توسط دولت، مشخص کرد شاغلان این فعالیت‌ها باید از پشتوانۀ محکم‌تری برخوردار شوند تا پوشش‌دهنده و حامی معیشت این قشر فرهیخته باشد.

>