X

برگزاری اولین آزمون آنلاین شورای مرکزی نظارت برآموزشگاه‌های آزاد موسیقی

نویسنده: انجمن موسیقی ایران

دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۹

اولین جلسۀ شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد موسیقی با حضور مدیرکل دفتر آموزش و اعضای این شورا روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه برگزارشد.

به گزارش نای، در این جلسه، پروندۀ متقاضیان تأسیس آموزشگاه آزاد موسیقی توسط اعضای شورا بررسی شد و تعداد پنج پرونده تأیید شد، که از این تعداد یک  نفر از استان تهران، یک نفر از استان البرز، یک نفر از استان ایلام، یک نفر از استان مازندران و از استان فارس نیز یک نفر مورد تأیید قرار گرفت.

اعضای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد موسیقی، متشکل از حسن ریاحی، داود گنجه‌ای، کیاوش صاحب‌نسق، سیمون آیوازیان، محمد اله‌یاری فومنی مدیرکل دفتر موسیقی، احمد صدری به عنوان نمایندۀ فرهنگستان هنر و علی‌اکبر صفی‌پور، مدیرکل دفتر آموزش است.

این جلسات به منظور رسیدگی و نظارت بر عملکرد آموزشگاه‌های آزاد هنری، ایجاد هماهنگی‌های لازم در کار شوراهای رسیدگی و نظارت استان در سراسر کشور و رسیدگی به درخواست متقاضیان تأسیس آموزشگاه‌های آزاد موسیقی به صورت هفتگی برگزار می‌شود.

>