X

عندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟

نویسنده: انجمن موسیقی ایران

پنجشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۹

انجمن موسیقی ایران فقدان بزرگمرد فرهنگ، موسیقی و آواز ایران، محمدرضا شجریان را به عموم مردم ایران، به‌ویژه هنرمندان حوزه موسیقی و خانواده محترم ایشان تسلیت می‌گوید، هرچند که او همچنان در دل دوستداران بی‌شمارش زنده است و تا ابد در آسمان فرهنگ و هنر ایران و جهان چون خورشیدی خواهد درخشید که‌ این سابقه پیشین تا روز پسین باشد. روانش شاد و راهش پُر رهرو باد. در وصفش چه می‌توان گفت که:

هرچه گویم عشق را شرح و بیان/ چون به عشق آیم خجل باشم از آن

>