X

جلسۀ شورای نظارت بر آموزشگاه‌های موسیقی برگزار شد

نویسنده: انجمن موسیقی ایران

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹

۱۶ درخواست مجوز آموزشگاه آزاد هنری در جلسۀ شورای مرکزی نظارت برآموزشگاه‌های آزاد موسیقی بررسی شد.

به گزارش نای، جلسه شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد موسیقی با حضور مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش‌های فرهنگی و هنری و اعضای این شورا روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه برگزار شد.

در این جلسه، پرونده ۱۶ متقاضی تأسیس آموزشگاه آزاد موسیقی توسط اعضا شورا بررسی شد که پرونده پنج نفر از متقاضیان برای تأسیس آموزشگاه تأیید شد. پنج تقاضای تاییدشده دو مورد در استان تهران، دو مورد خراسان رضوی و یک مورد در استان البرز است. همچنین با نظر شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری برای هفت نفر از متقاضیان آموزشگاه موسیقی آزمون تخصصی برگزارخواهد شد.

حسن ریاحی، داود گنجه‌ای، کیاوش صاحب‌نسق، سیمون آیوازیان، محمد اله‌یاری فومنی مدیرکل دفتر موسیقی، احمد صدری به عنوان نماینده فرهنگستان هنر و علی‌اکبر صفی‌پور مدیرکل دفتر آموزش اعضای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های موسیقی هستند که بر اساس مصوبه ۴۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است.

این جلسات شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری به منظور رسیدگی و نظارت بر عملکرد آموزشگاه‌ها، ایجاد هماهنگی‌های لازم در کار شوراهای رسیدگی و نظارت استان در سراسر کشور و رسیدگی به درخواست متقاضیان تأسیس آموزشگاه‌های آزاد موسیقی به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود.

>