X

راه‌اندازی گروه‌های سرود در مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

نویسنده: انجمن موسیقی ایران

یکشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۹

مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مبادرت به راه‌اندازی گروه‌های سرود و آواز جمعی نموده است.

به گزارش نای، با هدف تقویت روحیه جمعی، حماسی، هویت ملی و آموزش موسیقی جدی و هنری به نوجوانان و جوانان شهر تهران، مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مبادرت به راه‌اندازی گروه‌های سرود و آواز جمعی نموده است.

به نقل از امیرحسین سمیعی، مدیر موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، تشکیل گروه‌های سرود در مراکز سازمان یکی از اولویت‌ها و رویکردهای مهم فعالیت موسیقی این مدیریت است.

با توجه به این رویکرد، علاقه‌مندان به عضویت در گروه‌های سرود و همخوانی می‌توانند با مراجعه به فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ جهت ثبت نام اقدام نمایند.

>