X

جزییات تشکیل انجمن‌های سراسری فرهنگ، هنر و رسانه تشریح شد

نویسنده: انجمن موسیقی ایران

یکشنبه, ۱ تیر ۱۳۹۹

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزییات تشکیل انجمن‌های سراسری فرهنگ، هنر و رسانه را تشریح کرد.

به گزارش نای، به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرزاد یوسفی گفت: بر اساس مصوبۀ شمارۀ ۱۰۵۵۶۹‌/ت ۵۶۹۱۴ ه مورخ ۲۲/۸/۹۸ هیئت وزیران در راستای اجرای جزء یک بند (چ) مادۀ ۹۲ قانون برنامۀ ششم توسعه و به موجب بندهای ۴ و ۷ مصوبۀ مذکور، صنوف مشمول که پیشتر در تشکیل انجمن‌های صنفی مربوطه محدودیت‌هایی از قبیل احراز شرایط لازم منطبق با مقررات آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط ازجمله کمبود تعداد مورد نیاز اعضای لازم در یک رسته تخصصی در استان را داشتند و همچنین آیین‌نامه مذکور اجازۀ تشکیل تشکل مورد نظر آنها در سطح سراسری را نمی‌داد؛ از این پس می‌توانند تقاضای خود را به شرط دارابودن حدّ نصاب ۲۰۰ متقاضی برای تأسیس انجمن یا ۲۰۰ عضو برای تبدیل وضعیت انجمن، به این اداره کل ارائه کنند.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: پیرو ابلاغ مصوبۀ هیئت محترم وزیران در راستای اجرای جزء یک بند (چ) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه و به موجب بندهای ۴ و ۷ مصوبه مذکور، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۷ نفر از نمایندگان تشکل‌های فعال حوزۀ فرهنگ، هنر و رسانه تشکیل و مأمور و مسئول اجرای بخش‌های مربوطه و تدوین دستورالعمل‌ و شیوه‌نامه‌ اجرایی آن شد.

یوسفی ادامه داد: کمیسیون یادشده پس از جلسات متعدد، موفق به تصویب دستورالعمل و همچنین شیوه‌نامۀ تأسیس انجمن‌های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و کانون‌های مربوطه شد که در همین راستا برابر بند ۷ تصویب‌نامه هیئت وزیران به تأیید و موافقت وزرای محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و هر دو متن طی‌ نامه‌های شمارۀ ۴۸۵۵ مورخ ۲۰/۱/۹۹ و شمارۀ ۳۰۹۶۶ مورخ ۳۱/۲/۹۹ اداره‌کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی به مدیران کل اجرایی وزارت متبوع در سراسر کشور ابلاغ شده است. با تصویب و ابلاغ دستورالعمل و شیوه‌نامۀ یادشده، مصوبۀ هیئت وزیران وارد مرحلۀ اجرا شده و هر دو وزارتخانه آمادۀ پاسخگویی به تقاضای متقاضیان هستند.

وی تصریح کرد: همچنین به موجب تصویب‌نامۀ یادشده اشخاص حقیقی پدیدآورندۀ آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ، هنر و رسانه می‌توانند برای تأسیس انجمن صنفی سراسری در رستۀ تخصصی، درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند و در صورت ابهام در ثبت یا شمول متقاضیان به مفاد تصویب‌نامه، کمیسیون موضوع بند ۴ تصویب‌نامۀ هیئت وزیران یا همان کمیسیون تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه صالح به اعلام نظر خواهد بود.

وی یاد آور شد: نکته قابل توجه اینکه با توجه به سابقۀ فعالیت تشکل‌های فعال موجود در حوزۀ فرهنگ و هنر و رسانه، برابر مادۀ ۴ شیوه‌نامۀ یادشده «کلیۀ انجمن‌های موجود فعال درحوزۀ فرهنگ، هنر و رسانه که مورد تأیید کمیسیون هستند، سه ماه از تاریخ انتشار اطلاعیۀ کمیسیون فرصت دارند حسب مورد نسبت به ارسال تقاضای تأسیس انجمن‌های صنفی سراسری ذی‌ربط یا تقاضای تبدیل وضع خود و تکمیل مدارک و تحویل آن به کمیسیون یا اداره‌کل (سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اقدام کنند. چنانچه با انقضای این مهلت، تقاضایی از سوی انجمن‌های مذکور ارائه نشود، هرگروه از ذی‌نفعان واجد شرایطی می‌تواند با رعایت این شیوه‌نامه، اقدام به ثبت تقاضای تأسیس انجمن صنفی در اداره‌کل کند.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی یادآور شد: مهلت سه ماهۀ یادشده در این ماده، در موارد خاص، برای انجمن‌هایی که بنا به دلایل موجه و مورد تأیید کمیسیون موفق به طرح تقاضای خود نشوند، صرفاً برای یک مرتبه و حداکثر تا مدت سه ماه با تصویب کمیسیون قابل تمدید است. بنابراین از تاریخ این اطلاعیه ضروری است تشکل‌های فعال موجود مانند انجمن‌های هنرهای تجسمی، کانون‌ها و انجمن‌های ذیل خانه‌های سینما، تئاتر و موسیقی و… در خصوص این مسئله و اخذ تصمیمات لازم تسریع کنند.

>