X
با هدف ترویج و اشاعۀ موسیقی جنوب کشور

موزۀ موسیقی سنتی بوشهر افتتاح شد

سه شنبه, 3 دی 1398

رییس انجمن موسیقی استان بوشهر خبر از افتتاح موزۀ موسیقی در روستای احمدآباد تنگستان در بوشهر داد.

به گزارش نای، حماسه حق پرست، رییس انجمن موسیقی استان بوشهر در این خصوص گفت: این مکان ابتدا خانۀ موسیقی بوده که مؤسس آن از اعضای هیئت مدیرۀ انجمن موسیقی استان بوشهر، آقای محسن حیدریه، هستند. این موزه با هدف ترویج و اشاعۀ موسیقی جنوب کشور با محوریت موسیقی استان بوشهر راه اندازی شده است. این موزه شامل فضایی برای اجرای موسیقی است و همچنین بیش از شصت ساز اعم از سازهای کوبه‌ای، بادی و زهی را شامل می‌شود. لازم به ذکر است از سازهای موسیقی فولک ملل مثل سازهای کوبه‌ای افریقا نیز در این موزه موجود است.

وی افزود: این موزه توسط وزیر میراث فرهنگی علی‌اصغر مونسان، و معاون اول رییس جمهور اسحاق جهانگیری روز گذشته دوم دی ماه افتتاح شد. انجمن موسیقی بوشهر نیز در نظر دارد برنامه‌هایی در این محل برگزار کند.

چاپ
>