انجمن موسیقی ایران
https://nay.ir

قبادی مشاور اجرایی معاونت هنری شد/باقرنژاد معاون دفتر موسیقی شد

به گزارش روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید مجتبی حسینی؛ معاون امور هنری در حکمی حمید قبادی دانا را به عنوان مشاور اجرایی معاونت امور هنری منصوب کرد و با اهدای لوح از خدمات مرتضی باقرنژاد که هفت سال مشاور اجرایی معاونت بود، قدردانی کرد.

در جلسه معاونت امور هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با حضور مدیران و مشاوران معاونت و انجمن ها و موسسات هنری، معارفه و تکریم مشاور اجرایی جدید و قبلی معاونت امور هنری برگزار شد.

حمید قبادی دانا؛ در حال حاضر مشاور معاونت هنری و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس است و مرتضی باقرنژاد نیز با حکم علی ترابی؛ مدیرکل دفتر موسیقی به عنوان معاون این دفتر منصوب شد.