انجمن موسیقی ایران
https://nay.ir

آلبوم «بیاد کاروان؛ در سوگ استاد محمدرضا لطفی» منتشر می‌شود

به گزارش نای، آلبوم «بیاد کاروان؛ در سوگ استاد محمدرضا لطفی»، ساخته‌ی علیرضا جواهری در آواز شوشتری و دستگاه همایون از سوی مؤسسه‌ی فرهنگی‌ـ هنری آوای چکاد منتشر می‌شود.

نوازندگان این آلبوم مازیار شاهی (تار، بم‌تار، رباب، بربت)، هوشمند عبادی (نی)، رخساره رستمی (بربت)، هیلا فیض‌پور (بم‌تار و رباب)، علیرضا دریایی (کمانچه و کمانچه آلتو)، علیرضا جواهری (سنتور، سنتور آلتو، تمبک و دف) هستند.

«مقدمه‌ی جرس» و قطعه‌ی «کاروان» در آواز شوشتری، تکنوازی تار به یاد استاد محمدرضا لطفی، و تصنیف «بیاد کاروان» در دستگاه همایون از جمله قطعات این آلبوم‌اند. اشعار از علیرضا گلبانگ، خواننده‌ی این آلبوم، است.

آلبوم «بیاد کاروان؛ در سوگ استاد محمدرضا لطفی» با آهنگسازی و تنظیم علیرضا جواهری و آواز علیرضا گلبانگ از سوی مؤسسه‌ی فرهنگی‌ـ هنری آوای چکاد منتشر خواهد شد.