X

مهدی آذرسینا آهنگساز و نوازنده پیشکسوت ساز کمانچه عنوان کرد؛ به نسل آینده موسیقی امیدواریم

دوشنبه, 20 آذر 1402

 

مهدی آذرسینا آهنگساز و نوازنده پیشکسوت ساز کمانچه می گوید باید به حضور نسل جوان در عرصه موسیقی امیدوار بود

او دراین باره اظهار داشت : امروزه باید نقش جوانان در حوزه موسیقی پررنگ تردیده شود و با استفاده از تجربه پیشکسوتان این حوزه، فعالیت های جدی تری داشته باشند.
او در ادامه افزود: «جوانان نیرو و ذهن هوشیار دارند و افکار شان با زمانه است و به روز، در نتیجه می تواند با زبان موسیقی بیانگر حال و روز مردم باشند و ایده های نو به موسیقی تزریق کنند. »
این آهنگساز تاکید کرد:« ما امیدوار به نسل جوان موسیقی هستیم و چشم انداز خوبی به موسیقی آینده داریم. در همین کنسرت «درپی آن آشنا» با جوانان هنرمندی آشنا می شوید که هریک حرف تازه ای برای گفتن دارند و موسیقی را با ایده و تفکر خود و به روز می نوازنند. جوانانی که موسیقی ایرانی را به خوبی آموزش دیده اند و اغلب آنها در جشنواره ملی موسیقی جوان حائز رتبه و مقام شده ان و در نتیجه کارهایشان با ارزش است.
به گفته مهدی آذرسینا موسیقی ایرانی هیچ گاه از بین نخواهد رفت و در این باره گفت:« اگر جوانان هم موسیقی ایرانی را بطور جدی دنبال نکنند نباید نگرانی در حفظ موسیقی اصیل و کلاسیک و قدرتمند ایرانی داشته باشیم چرا که امروز دوره ای نیست که این موسیقی ها فراموش شوند به این دلیل که به حد کافی این موسیقی ها ثبت و ضبط شده اند
او درباره ایده های تازه نسل جوان کمانچه نوازان گفت :«هنرمندان جوانی که امروز حرف تازه ای در موسیقی دارند، کسانی هستند که از مسیر گذشته عبور کرده اند و موسیقی ایران را در حد لازم درک کرده اند و براین اساس زبان و بیان خود را با موسیقی روایت می کند و منحصر به فرد می نوازند .

چاپ
>