۷ در مطلب : ‌توجه زیاد به تکنیک‌های ویترینی و فراموشی تکنیک‌های تکوینی

نویسنده: انجمن موسیقی ایران

شنبه, 1 اسفند 1394

>