۳ در مطلب : ‌برنامه‌ی هشتمین روز جشنواره‌ی موسیقی فجر

نویسنده: انجمن موسیقی ایران

چهارشنبه, 28 بهمن 1394

گروه کامکارها، انزو فاواتا (ایتالیا)، بلکه سیسکو (مالی)، گروه کوبه‌ای تهران، آنتونیو ری (اسپانیا)، گروه مازرون (مازندران)، محسن یگانه و احسان خواجه‌امیری

>