X

اطلاعیه طرح حمایتی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران

دوشنبه, 18 فروردین 1399

هیئت مدیرۀ انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از تصویب طرحی حمایتی در حوزه پرداخت حق عضویت اعضای خود خبر داد.

به گزارش نای، در متن این اطلاعیه آمده است:

«اعضای محترم انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران؛

با توجه به شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید ۱۹ در سراسر کشور که ازجمله عواقب آن بیکاریِ هنرمندان و فشار مضاعف بر آنان و خانواده‌هایشان است، هیئت مدیره انجمن صنفی با انجام نشست اضطراری و آنلاین، طرح تخفیف ویژه‌ای را در خصوص میزان حق عضویت سالانه انجمن به تصویب رسانده است تا اندکی در کاهش این فشارها سهیم باشد.

در این مصوبه تخفیف کامل یک فصل یا سه‌ماه از حق عضویت سالانۀ اعضا در سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است.

بر اساس این مصوبه صدور و تمدید کارت عضویت برای کلیۀ اعضای محترم انجمن صنفی هنرمندان با پرداخت بهای ۹ ماه از باقی‌مانده در سال جاری صورت خواهد گرفت.

این مصوبه از تاریخ انتشار این اطلاعیه قابل اجراست و اعضای محترم می‌توانند برای تمدید عضویت و یا به عنوان عضو تازه و بعد از طی مراحل مندرج در شرایط عضویت کارت‌های سال ۱۳۹۹ خود را دریافت کنند.

روابط عمومی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران».

چاپ
>